USAIDCRS

Ovaj portal je pripremljen zahvaljujući podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost Općine Gradačac i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.